صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

میدان آزادی بررسی اخبار فرهنگی هنری اجتماعی

عومل برنامه :عوامل تهیه زهرا نصراللهی ، هماهنگی فاطمه طاهری ، گوینده احسان همتی و کارشناس مجری امیر رضا طوسی نژاد.

مرتبط با این