صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:00 به مدت یك ساعت

بررسی مهم ترین اخبار روز در میدان آزادی
عوامل: تهیه پرویز جمالی هماهنگی سهیلا رضایی کارشناس مجری مرتضی اذانی و گوینده احسان همتی...

مرتبط با این