صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

گلچین برنامه ی میدان آزادی
، عوامل: تهیه کننده امیر حسین محمودی ، هماهنگی فاطمه طاهری ، گوینده احسان همتی و کارشناس مجری امیر رضا طوسی نژاد..

مرتبط با این