هفت اورنگ پنج شنبه ها ساعت 18 از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

🎧 بشنوید: درباره ثبت جهانی آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در یونسكو

گفتگو با یاسر موحد فرد دبیركل بنیاد فردوسی درباره چگونگی ثبت جهانی آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در یونسكو را بشنوید.

1398/04/25
|
16:47
دسترسی سریع
هفت اورنگ