هفت اورنگ پنج شنبه ها ساعت 18 از ساعت 18 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اورنگ

هفت اورنگ

برنامه هفت اورنگ به بررسی میراث ناملموس ملی می پردازد.
مهمان این برنامه حمزه ایلخانی زاده رئیس سابق فدراسیون چوگان هستند كه در ثبت جهانی ورزش چوگان در یونسكو تلاش های بسیاری كردند.

1398/03/25
|
17:19
دسترسی سریع
هفت اورنگ