صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

کیوان نقره کار کارشناس حوزه ی فناوری اطلاعات درباره ی فناوری های نوین و دیجیتالی و سیر پیشرفت این حوزه در برنامه چهل روایت بیشتر توضیح می دهد .

مرتبط با این