صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه نان و نمک کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ در تاریخ 9 آبان ماه به پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو و خوددرمانی پرداخته است

کارشناس این برنامه دکتر امیر خلج به پیامدها و عوارض خوددرمانی پرداخته است .
شنونده این برنامه باشید.

مرتبط با این