صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه نان و نمک کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ

در برنامه نان و نمک دوم آبان ماه ، به بیماری آلزایمر یا فراموشی پرداخته شد.
دکتر امیر خلج کارشناس برنامه به دلایل این بیماری و نحوه مواجهه با بیماران اشاره کرده و انواع بیماری را توضیح داده اند.
شنونده بخشی از برنامه باشید.

مرتبط با این