صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 15:45 به مدت 45 دقیقه

در این برنامه به چالش های انتخاب دکتر حسین انتظامی به عنوان سرپرست سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته شد.

مرتبط با این