صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

در این برنامه با حضور دو کارشناس مهمان برنامه محمد عبدالعلی پو ر( کارشناس موزه داری) و احسان آقایی (مدیر سابق موزه هنرهای معاصر) به بررسی طرح واگذاری موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی پرداخته می شود.

مرتبط با این