صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 15:45 به مدت 45 دقیقه

برنامه دست به نقد کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع وظایف و اختیارات شورای ارزشیابی و نظارت بر تاتر
مهانان برنامه : محسن امیری ( سرپرست شورای ارزشیابی و نظارت بر تاتر) و آقایان امیر طاهری و محمد حسن خدایی روزنامه نگاران حوزه تاتر

مرتبط با این