صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه- چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 10:30 به مدت 55 دقیقه

محمد علی مومنی امروز در برنامه ی مجله ی نیمروز با آقای دکتر بهزاد کریمی دکترای تاریخ ایران اسلامی درباره ی برآیند تاریخی حکومت صفویه گفتگو کرد

مرتبط با این