صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ،دوشنبه، پنج شنبه ، جمعه از ساعت 11:00 به مدت 120 دقیقه

دکتر ططری پژوهشگر تاریخ در بخس « سر میز اندیشه » درباره ی راهکارهای تقویت مشترکات فرهنگی در ایران فرهنگی سخن گفت

مرتبط با این