صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه- چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 10:30 به مدت 55 دقیقه

رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ درباره ی تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در ایران گفت : نخستین مجلس شورای ملی به دستور مظفرالدین شاه قاجار تشکیل شد .

مرتبط با این