صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ،دوشنبه، پنج شنبه ، جمعه از ساعت 10:30تا 12:30 به مدت 120 دقیقه

« کافه نیمروز» مروری بر تاریخ ایران و زندگی اندیشمندان تاریخ و اندیشه ی ایران زمین با روایتهای داستانی و گفتگو درباره ی مسائل و خبرهای روز و معرفی آثار فاخر حوزه ی فرهنگ و اندیشه و توجه به تاریخ معاصر کشور

گفت و گو آقای محمد علی مومنی (کارشناس برنامه) با خانم زهرا عبدالحی (کارشناس فرهنگی و روانشناس تربیتی کودکان و نوجوانان ) درباره کودکان و کتابهای مرتبط با آنها

مرتبط با این