رادیو كتاب شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

راديو كتاب

خوانشی بخشی از كتاب نقش زنان در مقاومت آبادان

خوانشی بخشی از كتاب نقش زنان در مقاومت آبادان نوشته مرتضی قاضی به روایت فاطمه جوشی

1400/02/01
|
09:58
دسترسی سریع
رادیو كتاب