رادیو كتاب شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

راديو كتاب

خوانشی بخشی از داستان شركت در یك قتل دسته جمعی

خوانشی بخشی از داستان شركت در یك قتل دسته جمعی نوشته تیمور اقا محمدی در رادیو كتاب با صدای استاد بهروز رضوی

1400/01/28
|
11:23
دسترسی سریع
رادیو كتاب