صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه

در این برنامه ی فرزانگان فرهنگ به زندگی و اندیشه های شهید مرتضی مطهری پرداخته شد .

مرتبط با این