صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

در این برنامه با حضور خانم دکتر پروین ناظمی به موضوع تفکر قالبی پرداخته می شود.
روزهای شنبه شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ باشید

مرتبط با این