صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

دکتر پروین کاظمی امروز در برنامه پشت چراغ سبز در پاسخ به سوال یکی از نوشندگان گفت : طرح واره ای به نام رهاشدگی وجود دارد که ریشه در کودکی های فرد دارد و در حقیقت فرد نسبت به برخی مسائل عاطفی خلاء احساس می کند ....

مرتبط با این