صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

برنامه "پشت چراغ سبز" با هدف راهنمایی و مشاوره مخاطبان درباره موانع و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی آنها با حضور روانشناسان و صاحبنظران این حوزه است.

بخش مقدماتی از پاسخ خانم دکتر ژیلا فرخی(روانشناس) به سوال خانمی 25 ساله که در مورد مهار اضطراب در راه رفتنشان راهنمایی می خواهند.

مرتبط با این