صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

برنامه "پشت چراغ سبز" با هدف راهنمایی و مشاوره مخاطبان درباره موانع و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی آنها با حضور روانشناسان و صاحبنظران این حوزه است.

بخشی از پاسخ خانم دکتر ژیلا فرخی (روانشناس) به سوال خانمی 35 ساله که دچار بی انگیزگی و روزمره گی شده اند.

مرتبط با این