صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

برنامه "پشت چراغ سبز" با هدف راهنمایی و مشاوره مخاطبان درباره موانع و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی آنها با حضور روانشناسان و صاحبنظران این حوزه است.

بخش مقدماتی پاسخ خانم دکتر ژیلا فرخی (روانشناس) به مشکل خانومی که مادر شوهرشان 2 ماه است فوت کرده است و ...

مرتبط با این