صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17:00 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "روی جلد" با موضوع معرفی کتابهای تازه منتشر شده و مرجع در حوزه های هنرهای هفتگانه می باشد.

آقای امین خرمی (کارشناس برنامه) به معرفی کتاب "سواد رسانه ای و شرایط امکان آن در سینما" از انتشارات پشتیبان می پردازد.

مرتبط با این