صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

موضوع این برنامه وکالت در قراردادها
کارشناس : دکتر محمد اختراعی صناعی استاد دانشگاه و وکیل پایه 1 دادگستری و مشاور حقوقی

مرتبط با این