پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

موضوع این برنامه وكالت در قراردادها
كارشناس : دكتر محمد اختراعی صناعی استاد دانشگاه و وكیل پایه 1 دادگستری و مشاور حقوقی

1398/01/18
|
16:55
دسترسی سریع
پرونده