پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

قرار داد چیست ؟
برای عقد قرار داد به چه نكاتی باید توجه كرد ؟
در این برنامه ی پرونده مسایل مربوط به عقد قرارداد بررسی شد .

1397/12/13
|
16:29
دسترسی سریع
پرونده