صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

قرار داد چیست ؟
برای عقد قرار داد به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
در این برنامه ی پرونده مسایل مربوط به عقد قرارداد بررسی شد .

مرتبط با این