پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

بازنشستگی كارگران در قانون كار موضوع امروز برنامه ی پرونده بود و دكتر محمد حسن وند به سوالات شنوندگان در این باره پاسخ گفت .
راههای ارتباطی شما با ما
22040085
22058800 و شماره پیام كوتاه 30000558

1397/10/16
|
17:45
دسترسی سریع
پرونده