پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

دكتر محمد حسن وند قاضی دادگستری در برنامه ی پرونده امروز به سوالات شنوندگان درباره مسایل حقوقی پاسخ گفت .
امروز دربرنامه ی پرونده بازنشستگی كارگران در قانون كار بررسی شد و شنوندگان سوالات خود را مطرح كردند.

1397/10/26
|
16:58
دسترسی سریع
پرونده