صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

مشاوره حقوقی

صحبت های مقدماتی آقای دکتر رضا مسعودی فر (مدیرکل پیشگیری های انتظامی و امنیتی قوه قضائیه) درباره جعل اسناد و مصادیق جعل

مرتبط با این