صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

مشاوره حقوقی

صحبت های مقدماتی آقای مازیار قاسمی گودرزی (کارشناس - مجری) با آقای دکتر فلاح ملکی (کارشناس معاونت اجتماعی قوه قضائیه) درباره جرائم علیه حیثیت اشخاص

مرتبط با این