صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

مشاوره حقوقی

صحبت های مقدماتی آقای مازیار قاسمی گودرزی (کارشناس - مجری) با آقای فتاح ملکی (کارشناس معاونت اجتماعی قوه قضاییه) درباره چک و مسائل حقوقی مرتبط با آن

مرتبط با این