صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

مشاوره حقوقی

صحبت های مقدماتی آقای مازیار قاسمی گودرزی (کارشناس - مجری) با آقای دکتر رضا مسعودی فر (مدیرکل پیشگیری های انتظامی و امنیتی قوه قضائیه) درباره تعریف دیه و مسائل حقوقی مربوط به آن (برنامه دوم)

مرتبط با این