صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

مشاوره حقوقی

صحبت های مقدماتی آقای مازیار قاسمی گودرزی (کارشناس - مجری) با آقای دکتر احمد اصانلو (قاضی دادگستری، دکترای حقوق خصوصی و استا دانشگاه) درباره مفهوم ورشکستگی

مرتبط با این