صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

برنامه ی خشت اول هر جمعه از ساعت 14:30 تا 15:15 این برنامه ی مشاوره محور هر هفته جمعه با حضور کارشناسان به موضوع تربیت اسلامی می پردازد .

بخش ابتدایی گفت و گو با آقای محمد کاظم زاده (روانشناس و استاد دانشگاه) درباره رشد معنوی در کودکان (برنامه سوم)

مرتبط با این