صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه اکسیر کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ به معرفی استارت آپ ها و مشاغل می پردازد.

در این برنامه با اجرای سید دانیال معنوی و کارشناسی محمد امین به موضوع تعمیرات تلفن همراه پرداخته می شود .
بخشی از این برنامه که گفتگوی کارشناس برنامه با آقای مهندس محمد نظری ، مهندس تعمیرات تلفن همراه است را بشنوید.

مرتبط با این