صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برنامه اکسیر در17 مهر ماه به حوزه دام پرداخته است و در بخش « روایت یک تجربه» به معرفی و پرورش نژاد بز سانن پرداخته است.

مرتبط با این