صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با آقای امیر هومن محمدی (کارآفرین) درباره صنعت بسته بندی محصول در بخش "روایت یک تجربه" برنامه اکسیر مورخه 1397/4/12

مرتبط با این