صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با آقای قاسم باباکوهی (کارآفرین) درباره پرورش گل و گیاه در بخش "پیشتازان" برنامه اکسیر مورخه 1397/3/22

مرتبط با این