صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با آقای حامد پور برخورداری (کارآفرین) درباره تولید گیاهان هوازی در بخش "پیشتازان" برنامه اکسیر مورخه 1397/3/8

مرتبط با این