صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با آقای علی محترمی (کارآفرین) درباره پرورش زنبور عسل و فرآوری محصولات مربوط به آن در بخش "پیشتازان" برنامه اکسیر مورخه 1397/2/25

مرتبط با این