ققنوس شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

ققنوس

بزرگداشت کمال خجندی توسط موسسه فرهنگی اکو

بزرگداشت کمال خجندی توسط موسسه فرهنگی اکو برگزار شد و همین بهانه ای شد تا برنامه ققنوس رادیو فرهنگ به این شاعر پارسی گوی بپردازد و به دنبال این پرسش باشد که چرا نگاه به کمال خجندی نگاه ویژه ای است؟

پاسخ را از شاه منصور شاه میرزا شاعر تاجیکستانی بشنوید.

1399/08/28
|
13:48
دسترسی سریع
ققنوس