ققنوس شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا 17:55 به مدت 55 دقیقه

درباره سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقیی

گفتگو با دكتر مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حكیم سبزواری و دبیر همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در برنامه ققنوس

1402/06/27
|
08:20
دسترسی سریع
ققنوس