ققنوس شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

ققنوس

همایش انسان و اندیشه آرمانشهری در نگاه حكیم نظامی

گفت وگو با حامد حسین خانی دبیر همایش انسان و اندیشه آرمانشهری در نگاه حكیم نظامی در برنامه پنج گنج

1400/12/18
|
09:45
دسترسی سریع
ققنوس