صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبرکه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "امامزاده سلطان سید علی(ع)" واقع در سبزوار می پردازد.

مرتبط با این