در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

در آستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "امامزاده ابو علی احمد (ع)" واقع در سبزوار می پردازد.

1397/01/24
|
15:46
دسترسی سریع
در آستان