در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

در آستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "گنبد غفاریه" واقع در مراغه می پردازد.

1397/01/17
|
14:12
دسترسی سریع
در آستان