در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

در آستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "امامزاده احمد بن موسی(ع) معروف به شاه چراغ" واقع در شیراز می پردازد.

1396/12/12
|
16:12
دسترسی سریع
در آستان