در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

درآستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "امامزاده هفت معصوم" واقع در سبزوار می پردازد.

1396/12/08
|
16:24
دسترسی سریع
در آستان