در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

در آستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی" واقع در اردبیل می پردازد.

1396/10/24
|
15:58
دسترسی سریع
در آستان