صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:30 به مدت 15 دقیقه

برنامه "در آغوش باد" به معرفی نسخ شاخص نگهداری شده در کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی و ... می پردازد.

معرفی نسخه نفیسی از نهج البلاغه به خط خوشنویس معروف احمد سهروردی، توسط آقای محمود نظری سرپرست بخش نسخه های خطی، سنگی و سربی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران در برنامه "برگ هایی در آغوش باد"

مرتبط با این